Skip to main content

Traducta Netherlands

Uw Europese vertaalpartner!

 

Ons bureau biedt professionele services via een netwerk van meer dan 80 centra in Europa. We zijn gespecialiseerd in vertalingen, proefleesservices, meertalige transcripties voice-overservices en ondertitels.

Blog & Nieuws

Hoe kiest u een vertaalbureau als u in de milieusector werkt

vertalingen-milieusector

De groene problemen van de wereld zijn wijdverbreid en er zijn nu speciale bedrijven of afdelingen binnen grote bedrijven met de opdracht om de invloed van hoe we leven op de planeet te verminderen en om te plannen hoe we allemaal een groener leven kunnen leven, nu en in de toekomst.

 

Veel milieuspecialisten werken in meerdere landen, hebben contact met overheden of speciale goede doelen en er komen vaak taalproblemen voor die belangrijk projectwerk kunnen vertragen of ervoor zorgen dat een milieuramp nog groter wordt als er geen gemeenschappelijke taal wordt gesproken of ervaren vertaler aanwezig is.

 

De oplossing is samenwerking met een professionele vertaalservice die het personeel kan leveren voor het maken van documenten op alle gebieden waarin wordt gewerkt. Het is moeilijk om te weten met wie u moet samenwerken, want zoekmachines geven vele resultaten die echter niet allemaal even professioneel of ervaren zijn als ze op het eerste gezicht lijken. Hier zijn een aantal tips voor het vinden van een vertaalbureau waarmee u een relatie op kunt bouwen en dat het belang begrijpt van de ecomanagement-verantwoordelijkheden waarvoor u zich inzet.

 

Ervaring in de branche

 

Werken met milieuproblemen betekent bepaalde onderwerpen kunnen bespreken en branchespecifieke terminologie gebruiken. Vraag naar aanbevelingen van huidige en oude klanten die milieugerelateerd werk nodig hadden en praat met ze over hun ervaringen.

 

Vertrouwelijkheid

 

Overheden en wetgevers hebben vaak gevoelige informatie die vertrouwelijk moet worden gehouden en het milieu is niet anders, met plannen om de planeet te helpen die geheim moeten blijven tot het tijd is om de initiatieven of maatregelen openbaar te maken. Zorg ervoor dat de vertaalservice waarmee u werkt een vertrouwelijkheidsclausule heeft in elk contract.

 

Nauwkeurigheid

 

Selecteer alleen een service die moedertaalsprekers gebruikt - zowel schriftelijk als mondeling. Deze begrijpen regionale en lokale gezegden en uitdrukkingen en kunnen ook alle documentatie waarmee ze werken, goed interpreteren zonder dat ze ongebruikelijke terminologie op hoeven te zoeken.

 

Als u tevreden bent dat u een service heeft gevonden die bewijs voor deze vereisten kan geven en u ook het gevoel heeft dat deze past bij de werkethiek van uw bedrijf, worden de vaardigheden en talenten al snel ten volle benut en geniet u van een relatie met een service die is ontworpen om werk over de grens net een beetje sneller en soepeler te laten verlopen en zo het milieu te verbeteren waar we allemaal onderdeel van uitmaken.